Telemedycyna oczami Polaków

Raport z badania opinii zrealizowanego przez SW Research
na zlecenie Erecept.pl
Z badania opinii „Telemedycyna oczami Polaków” wynika, że już 83 proc. Polaków skorzystało z usług telemedycznych. Dlaczego rodacy wybierają telemedycynę? Jak często korzystają z konsultacji telemedycznych? Co sądzą o receptach elektronicznych? A co uważają na temat publicznej służby zdrowia?

Paweł Białas

Prezes Erecept.pl

Telemedycyna jest realnym rozwiązaniem problemu z niedoborem lekarzy w Polsce, brakiem lokalnej alternatywy dla zapchanej kolejkami publicznej służby zdrowia oraz wysokich kosztów prywatnej stacjonarnej służby zdrowia. Konsultacje online dają dostęp do szybkiej, efektywnej i konkurencyjnej cenowo opieki. Polacy przekonali się do telemedycyny podczas pandemii. Kilkanaście serwisów i aplikacji działających w Polsce oraz oferujących konsultacje telemedyczne odnotowuje miesięcznie ok. 3 mln wizyt.

Najważniejsze wnioski z badania opinii

83%

Tyle osób skorzystało z konsultacji telemedycznej w Polsce. Polakom telemedycyna kojarzy się przede wszystkim z konsultacją lekarską przez telefon lub internet (71%), możliwością otrzymania e-recepty lub e-zwolnienia (63%), szybkim kontaktem z lekarzem, gdy akurat tego potrzebują (50%), z możliwością konsultacji medycznej z każdego miejsca na świecie (39%), ale również z ratunkiem w sytuacji awaryjnej, gdy na wizytę w stacjonarnej placówce trzeba czekać za długo (37%).

85%

ankietowanych uważa, że wprowadzenie w Polsce możliwości wystawiania recept elektronicznych było dobrym rozwiązaniem.

50%

co drugi Polak skorzystał z konsultacji telemedycznej w sytuacji nagłej/awaryjnej, bo nie miał siły (z podowu choroby) dojechać do stacjonarnej placówki medycznej. 52% rodaków przyznało, że zdecydowało się na telemedycynę w sytuacji nagłej/awaryjnej ze względu na brak szybkich wolnych terminów u lekarza POZ lub lekarza specjalisty. 14% ankietowanych za powód podało wykluczenie komunikacyjne, 9% kwestie finansowe, a 8% wybrało telemedycynę, bo wstydziło się mówić o swoim schorzeniu podczas wizyty stacjonarnej.

80%

blisko taki procent pacjentów uważa, że konsultacja telemedyczna rozwiązała ich problem zdrowotny zawsze lub prawie zawsze.

42%

Polaków uważa, że podczas konsultacji telemedycznej powinno się wystawiać e-recepty na wszystkie leki, ponieważ konsultacja telemedyczna jest równa wizycie stacjonarnej. 51% ankietowanych uważa, że podczas konsultacji telemedycznych powinno się wypisywać e-recepty na leki przyjmowane długofalowo, a 39% na leki przyjmowane doraźnie (np. w przypadku infekcji).

Kontakt:

Wydawcą raportu
„Telemedycyna oczami Polaków”
jest Erecept.pl
www.erecept.pl
kontakt@erecept.pl

Kontakt dla mediów:

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Żelazko

 

Kontakt w sprawie
metodologii badania:

SW Research
Scroll to Top