POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Cookies

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem: www.telemedycynawpolsce.pl
Administratorem Serwisu jest: Grupa BRM, ul. Starzyńskiego 7 lok. 11, 35-508 Rzeszów
Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: kontakt@telemedycynawpolsce.pl  
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
Jeśli korzystasz z Serwisu, akceptujesz zasady niniejszej polityki prywatności.
W naszym Serwisie nie gromadzimy Twoich danych osobowych, chyba że sam dobrowolnie nam je przekażesz.
Gromadzimy inne informacje, na przykład:
pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, które wysyła odwiedzany przez Ciebie serwis internetowy do twojego urządzenia (komputer, smartfon itp.),
pliki cookies google-analytics.com – anonimowe statystyki dla Serwisu, dzięki którym możemy lepiej poznać Twoje oczekiwania i rozwijać Serwis (prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics:  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).
Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies także ze względów technicznych:
aby równoważyć obciążenie serwerów,
do obsługi sesji użytkownika,
aby nie powtarzać jednemu użytkownikowi komunikatu, który informuje o wykorzystywaniu plików cookies przez Serwis.
Pliki cookies nie łączą z żadnymi innymi danymi, a zwłaszcza z danymi osobowymi. Dlatego masz pewność, że gdy korzystasz z Serwisu, zachowujesz anonimowość.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zbierane dane wykorzystujemy, by zapewnić usługi jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych, reklamowych i do ochrony Serwisu i naszych użytkowników.
Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

II. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś nam w wiadomości e-mail wysłanej na adresy podane w dziale „Kontakt”, tj. dane które podajesz nam dobrowolnie (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Dodatkowo, w niektórych wypadkach, Serwis może powiązać z nimi i zapisać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP).

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli nam je podasz.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu – Grupa BRM, Ul. Starzyńskiego 7 lok. 11, 35-508 Rzeszów
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia przesłanej do nas korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: Twoja zgoda udzielona w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez nas do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Przysługuje Ci prawo żądania od nas:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia,
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu zgłoszenia czy przekazania żądania nam żądania możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@telemedycynawpolsce.pl lub listownie na adres: Grupa BRM, ul. Starzyńskiego 7 lok. 11, 35-508 Rzeszów

Scroll to Top